Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu (do 14 lat)

KYU 10.1
1.Pozycje: fudo-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: morote tsuki (jodan, chudan, gedan)
3.Kopnięcia: hiza-geri chudan
4.Test sprawności: 50x zaciskanie pięści, 10 przysiadów
5.Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa na sali, w szatni, strefy (jodan, chudan, gedan), znaczenie słowa kiai- okrzyk

KYU 10.2
1.Pozycje: zenkutsu-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: uraken-shomen-uchi
3.Bloki: morote gedan-barai
4.Kopnięcia: hiza-geri chudan plus kiai
5.Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi i powrót do fudo-dachi
6.Test sprawności:10 skłonów w przód z leżenia na plecach
7.Teoria i komendy: pozycja seiza- siadanie i wstawanie, ukłony, znaczenie słowa naura - powrót

KYU 10.3
1.Pozycje: heiko-dachi, yoi-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3.Bloki: gedan-barai
4.Kopnięcia: hiza-geri jodan plus kiai
5.Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi z morote gedan-barai/ gadan-barai i powrót do fudo-dachi
6.Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach
7.Teoria i komendy: znaczenie słowa karate oraz kara-pusty, te-ręka, osu-akceptacja,pozdrowienie itp.

KYU 9.1
1.Pozycje: heisoku-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: oi-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3.Bloki: jodan-uke
4.Kopnięcia: mae-keage
5.Renraku: trzy kroki w przód/ tył w zenkutsu-dachi z oi-tsuki
6.Test sprawności: 20 przysiadów (ręce na rarku, tułów pionowo), 10 wahnięć w formie kołyski na brzychu: z leżenia przodem
7.Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa, liczenie po japońsku do dziesięciu

KYU 9.2
1.Pozycje: musubi-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: gyaku-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3.Bloki: soto-uke
4.Kopnięcia: kin-geri
5.Renraku: trzy kroki w przód/ tył w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki
6.Test sprawności: 10 skłonów w przód, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu (ręce zaplecione wokół kolan)
7.Teoria i komendy: znaczenie słów: sensei- nauczyciel, sempai- starszy rangą, shihan- nauczyciel mistrz

KYU 9.3
1.Pozycje: nekoashi-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: seiken-ago-uchi
3.Bloki: uchi-uke
4.Kopnięcia: mae-geri chudan
5.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi-tsuki/ gyaku-tsuki/ uke, obrót z gedan-barai
6.Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach (z przysiadu, ręce pod kątem 45? amortyzując pad w tył)
7.Teoria i komendy: znaczenie słowa: kyoku-shin-kai

KYU 8.1
1.Pozycje: kokutsu-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: shuto-sakotsu-uchi-komi
3.Kopnięcia: soto-keage
4.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z keri, obrót z morote gedan-barai
5.Test sprawności: 10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. mostek
6.Teoria i komendy: przysięga dojo

KYU 8.2
1.Pozycje: moroashi-dachi, uchihachiji-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: shuto-sakotsu-uchi
3.Kopnięcia: uchi-keage
4.Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachiz gedan-barai plus gyaku-tsuki i powrót do fudo-dachi
5.Test sprawności: 10 przewrotów w tył, 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo, tzw. szpagat
6.Teoria i komendy: nogare I- oddychanie

KYU 8.3
1.Pozycje: sanchin-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: shuto-ganmen-uchi
3.Kopnięcia: mae-geri jodan
4.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z uke plus gyaku-tsuki, obrót z gedan-barai 5.Kata: Kihon kata I
6.Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna, 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach
7.Teoria i komendy: nogare II- oddychanie ura (odwrotnie)

KYU 7.1
1.Pozycje: kiba-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
3.Kopnięcia: kansetsu-geri
4.Renraku: trzy kroki w przód w sanchi-dachi z tsuki/ uchi/ geri/ uke, obrót przez przekrok
5.Kata: Taikyoku I
6.Test sprawności: 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami
7.Teoria i komendy: ibuki- oddychanie z 2 wydechami

KYU 7.2
1.Pozycje: tsuruashi-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: uraken-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan)
3.Kopnięcia: kakato-geri
4.Renraku: 3 kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri plus gyaku-tsuki, obrót z morote gedan-barai
5.Kata: Taikyoku II
6.Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami
7.Teoria i komendy: etykieta dojo

KYU 7.3
1.Pozycje: kake-dachi
2.Uderzenia/ cięcia: shuto-mawashi-uchi
3.Bloki: shuto-mawashi-uke
4.Kopnięcia: yoko-keage, ushiro-keage
5.Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu-dachi z shuto mawashi-uke, obrót poprzez przekrok
6.Kata: Sakugi I
7.Test sprawności: 10 razy sprężynka, tzn. wymyk w przód z leżenia na plecach
8.Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate

KYU 6.1
1.Pozycje: pozycja walki
2.Uderzenia/ cięcia: seiken tate-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3.Kopnięcia: mawashi-geri gedan
4.Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate-tsuki, obrót poprzez zakrok
5.Kumite: 5 minut system punktowy
6.Kata: Sakugi II
7.Test sprawności: 10 razy scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund szpagat w bok na piętach
8.Teoria i komendy: twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Mas. Oyama

KYU 6.2
1.Pozycje: krok dostawny w pozycji walki
2.Uderzenia/ cięcia: tetsui-hizi-uchi, tetsui-yoko-uchi (chudan, jodan, gedan)
3.Kopnięcia: mawashi-geri chudan
4.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-keage/ yoku-keage/ soto-keage plus gyaku-tsuki
5.Kumite: 10 minut system punktowy
6.Kata: Taikyoku III
7.Test sprawności: 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach partnera z pozycji w przysiadzie
8.Teoria i komendy: siedziba Światowej Organizacji i lider Kancho Shokei Matsui. Siedziby Europejskiej i Polskiej Organizacji, liderzy

KYU 6.3
1.Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki
2.Uderzenia/ cięcia: tetsui-kome-kami-uchi, uraken-shita-tsuki
3.Bloki: osae-uke
4.Kopnięcia:mawashi-geri jodan
5.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z kin-geri/ mae-geri/ mawashi-geri plus gyaku tsuki
6.Kumite: 15 minut system punktowy
7.Kata: Pinian I
8.Test sprawności: 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz
9.Teoria i komendy: Wyniki Polaków na MŚ i ME

KYU 5.1
1.Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki
2.Uderzenia/ cięcia: seiken-mawashi-uchi
3.Bloki: morote-uke
4.Kopnięcia: yoku-geri chudan
5.Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae-geri/ mawashi-geri/ yoko-geri plus gyaku tate-tsuki
6.Kumite: 20 minut system punktowy
7.Kata: Pinian II
8.Test sprawności: 10 podciągnięć ze zwisu przodem na drabinkach
9.Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów po japońsku

KYU 5.2
1.Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai
2.Uderzenia/ cięcia: gonhon-nukite
3.Bloki: uchi-uke i gedan-barai
4.Kopnięcia: uchiro-geri chudan
5.Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate-tsuki plus gyaku tate-tsuki
6.Kumite: 25 minut system punktowy
7.Kata: Sakugi III
8.Test sprawności 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu
9.Teoria i komendy: Komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate

KYU 5.3
1.Pozycje: tzw. walka z cieniem
2.Uderzenia/ cięcia: nukite (ippon/ nihon/ yonhon)
3.Bloki: juji-uke (jodan, gedan)
4.Kopnięcia: yoko-geri jodan
5.Renraku:trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki plus gyaku tate-tsuki plus mae-geri/ mawashi-geri/ yoko-geri , obrót podnosząc ręce
6.Kumite: 30 minut system pynktowy
7.Kata: Pinian III, Kihon kata II, Sanchin kata
8.Test sprawności: próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony
9.Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate